TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 Cập nhật  một cách nhanh chóng, chính xác toàn cảnh thông tin về tuyển sinh của Trường ĐHYTCC qua các năm, thông tin tham khảo mùa thi và các thông tin tuyển sinh mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

 

MÔ HÌNH – QUY MÔ ĐÀO TẠO

  Hiện nay, Trường Đại học Y tế công cộng có 05 khoa và 01 Viện Đào tạo trực thuộc, đang đào tạo hệ Đại học, Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Tiến sĩ...

 

 

CÁC QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO

 Trường Đại học Y tế công cộng giới thiệu tới các bạn sinh viên một số văn bản liên quan đến quy định hiện hành về công tác đào tạo, các hệ đào tạo hiện nay: Đại học, Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Tiến sĩ