TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hợp tác quốc tế

MẠNG LƯỚI LIÊN KẾT QUỐC TẾ

 Cùng với hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, hoạt động Hợp tác quốc tế được Trường Đại học Y tế cộng cộng coi là một nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua nhiều hoạt động, Trường Đại học Y tế công cộng mở rộng các quan hệ hợp tác với các trường đại học, các tổ chức quốc tế để trở thành một đối tác quan trọng và uy tín.

 

CƠ HỘI TRẢI NGHIỆM VÀ GIAO LƯU QUỐC TẾ

 Xác định tầm nhìn trở thành một trường đại học khẳng định vị thế hàng đầu từ chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu phục vụ cộng đồng được quốc tế công nhận; trong những năm qua, Trường Đại học Y tế công cộng đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các trường đại học trên thế giới để tạo cơ hội trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên của nhà trường. Bên cạnh đó, Trường cũng mở cửa đón nhận sinh viên quốc tế đến học tập, thực tập và giao lưu tại trường.

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN

  Chương trình trao đổi sinh viên của Trường Đại học Y tế công cộng với các trường trên thế giới ngày càng phong phú đa dạng. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa, thực tập tại nước ngoài, tham gia báo cáo khoa học quốc tế  và mở cơ hội cho sinh viên nước ngoài thực tập tại trường.