TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Các đối tác của chương trình trao đổi sinh viên

Xác định tầm nhìn trở thành trường đại học chuẩn quốc tế tại Việt Nam, Trường ĐHYTCC đã có các mối quan hệ vợp tác với các trường Đại học trên thế giới. Hiện HSPH hợp tác đào tạo với các trường đại học lớn: