TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Cơ hội trải nghiệm quốc tế dành cho sinh viên HSPH

Trường Đại học Y tế công cộng là một môi trường năng động, phù hợp với các bạn trẻ muố khám phá bản thân cũng như mong muốn hòa nhập vào một môi trường chuyên nghiệp. Ngoài việc được thường xuyên giao lưu với các sinh viên, giảng viên, chuyên gia quốc tế, sinh viên trường ĐHYTCC còn được có cơ hội tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế cũng như tham dự các khoa học ngắn hạn tại nước ngoài.

Tham khảo link:

Sinh viên YTCC năng động học tập tại Canada: http://www.huph.edu.vn/news/2169

Sinh viên YTCC tham dự hội thảo tại Singapore: http://www.huph.edu.vn/news/1092