TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Các giá trị cốt lõi của HUPH

Sứ mạng

Trường Đại học Y tế công cộng có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Tầm nhìn

Phát triển Trường Đại học Y tế công cộng trở thành trường Đại học có năng lực, uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát huy thế mạnh về định hướng y tế công cộng.

Giá trị cốt lõi

- Cam kết về chất lượng và uy tín.

- Đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Chuyên nghiệp.

- Minh bạch.

- Đổi mới, sáng tạo.