TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Môi trường học tập

Trường Đại học Y tế công cộng luôn tạo ra một môi trường học tập, sinh hoạt và giao lưu thân thiện, cởi mở và năng động. Giảng viên của nhà trường luôn quan tâm tới việc học tập cũng như đời sống của sinh viên.

Nếu sinh viên thắc mắc sẽ được giải đáp tận tình trên lớp hoặc ngoài giờ. Mặc dù quỹ thời gian của các thầy cô có hạn nhưng mỗi khi có sinh viên tìm tới văn phòng bộ môn cần giúp đỡ, các thầy cô luôn nhiệt tình. Mối quan hệ thân thiện của thầy và trò Trường Đại học Y tế công cộng càng được khẳng định qua các đợt thực địa của Trường. Mỗi nhóm thực địa gồm 6- 8 sinh viên và 2 giảng viên hướng dẫn đi cùng. Các thầy cô cùng sinh hoạt và làm việc với sinh viên trong suốt khoảng thời gian dưới thực địa.

Chính những điều đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp với sinh viên, học viên về một môi trường học tập thân thiện, năng động.