TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hoạt động ngoại khóa

Tại Trường Đại học Y tế công cộng, hoạt động ngoại khóa là một trong những hoạt động tập thể hấp dẫn dành cho sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng. Tham gia hoạt động này, sinh viên được rèn luyện những kỹ năng làm việc nhóm, thể hiện tinh thần đoàn kết, có ý thức hoàn thành công việc với kết quả cao. Với chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và hiến máu nhân đạo, sinh viên sẽ có cơ hội phát triển những giá trị về tâm hồn, hoàn thiện nhân cách, biết sẻ chia và có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng thông qua việc giúp đỡ người dân tại những vùng còn nhiều khó khăn, hiến máu cứu người mang những giọt máu nghĩa tình đến với những bệnh nhân từng ngày đang giành lấy sự sống.

 

 

 

Ảnh: Sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng tham gia hoạt động  “Tiếp sức mùa thi”

 

Ảnh: Sinh viên Nhà trường tham gia tình nguyện tại tỉnh Hà Giang

 

(BT tổng hợp)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------