TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: (84.4) 26266 2299

Số Fax: (84.4) 26266 2385

E-mail: ytcc@huph.edu.vn

Website: www.huph.edu.vn