TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Giới thiệu

GIỚI THIỆU TRƯỜNG VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Y tế công cộng: Lịch sử hình thành, phát triển, mục tiêu-tầm nhìn-sứ mệnh và các giá trị cốt lõi...  

 

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

Trường Đại học Y tế công cộng với hệ thống giảng đường, phòng ốc khang trang, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và các dịch vụ hỗ trợ đa dạng nhằm tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên. 

 

 

 

 

 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tìm hiểu về hoạt động đảm bảo chất lượng và quy chế thực hiện công khai của Trường Đại học Y tế công cộng

 

KHOA, BỘ MÔN


Tìm hiểu về các khoa, bộ môn của Trường Đại học Y tế công cộng
 

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG VÀ TRUNG TÂM


Tìm hiểu về các phòng, ban chức năng và Trung tâm của Trường Đại học Y tế công cộng
 

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ


Tìm hiểu về Viện Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế trực thuộc Trường Đại học Y tế công cộng

 

 

 

 

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI


Tìm hiểu về các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Trường Đại học Y tế công cộng