TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Khoa học và Công nghệ

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 Với quan điểm nghiên cứu khoa học là xương sống cho công tác đào tạo và tư vấn, cũng là phương tiện cho việc hình thành và phát triển mạng lưới, Trường Đại học Y tế công cộng đã tích cực liên kết, triển khai nghiên cứu cùng với mạng lưới y tế trong nước. Nhà trường phối hợp với  hệ thống các cơ sở đào tạo trong ngành y tế, mạng lưới cựu sinh viên Y tế công cộng, các bộ ngành liên quan theo hướng tiếp cận liên ngành để triển khai các hoạt động nghiên cứu.  Hòa nhập với các hoạt động nghiên cứu quốc tế, nhà trường cũng chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các Trường Đại học lớn  như: Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC),Viện Nghiên cứu quốc gia về sức khoẻ - Mỹ (NIH), Hội đồng Nghiên cứu Y khoa – Anh (MRC)...

 

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 Thực hiện các nghiên cứu có chất lượng cao để tạo ra các bằng chứng khoa học có giá trị đối với việc hoạch định chính sách và công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe dân dân. Một số lĩnh vựcnổi bật có đóng góp quan trọng đã được ghi nhận như: chính sách phòng chống tai nạn thương tích, chính sách phòng chống tác hại thuốc lá,  chính sách về sức khỏe sinh sản, sức khoẻ an toàn nghề nghiệp, chính sách về bảo hiểm y tế, chính sách về nhân lực y tế.

 

 

 

XUẤT BẢN

   

Xuất bản quốc tế là một trong các giá trị cốt lõi của nhà trường. Hoạt động xuất bản trên các tạp chí khoa học quốc tế một phương thức quan trọng đưa Trường ĐHYTCC hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Xuất bản quốc tế của nhà trường ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Các bài báo của giảng viên, nghiên cứu viên được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín với hệ số IF cao, số lượng tác giả là cán bộ nhà trường đứng đầu các bài báo quốc tế cũng không ngừng được tăng lên.Trường đã xuất bản được nhiều số báo đặc biệt trên các tạp chí khoa học uy tín. 

 

 

 

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP NCKH

   

Nhà trường cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn về phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm đảm bảo chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân. Một số nội dung đào tạo và tư vấn về nghiên cứu khoa học là thế mạnh của trường như: Phương pháp nghiên cứu trong bệnh viện,phương pháp nghiên cứu can thiệp, nghiên cứu theo dõi dọc, phân tích bộ số liệu lớn.

 

Tài liệu đào tạo PP NCKH 

TÀI LIỆU VĂN BẢN 

 

 

 Trường Đại học Y tế công cộng giới thiệu một số quy định, quy trình, biểu mẫu và văn bản liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ