TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng

THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN

 Giới thiệu các thông tin hữu ích dành cho sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng.

 

 

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 Trường Đại học Y tế công cộng luôn tạo ra một môi trường học tập thân thiện, cởi mở và năng động. Điều đó giúp sinh viên nhà trường không chỉ tích cực trong học tập mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa khác

 

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN 

 Giới thiệu các hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y tế công cộng và đời sống của sinh viên Nhà trường.