TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Sinh viên y tế công cộng

THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN

 Giới thiệu các thông tin hữu ích dành cho sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng.

 

 

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

  Trường Đại học Y tế công cộng luôn tạo ra một môi trường học tập thân thiện, cởi mở và năng động. Điều đó giúp sinh viên nhà trường không chỉ tích cực trong học tập mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa khác

 

THỰC ĐỊA - THỰC TẬP – VIỆC LÀM

 Các chương trình Thực địa, thực tập là nội dung bắt buộc trong Chương trình đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng. Hoạt động này giúp sinh viên Nhà trường vững bước trên con đường học hành và  giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm làm việc quý báu từ các nhà tuyển dụng.

 

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

 Giới thiệu các hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y tế công cộng và đời sống của sinh viên Nhà trường.