TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Nhân sự tổ trưởng CĐ

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 14 (2017-2022)

 

STT

Tổ công đoàn

SL

Tổ trưởng

 1.  

QLĐTĐH - CTSV

09

Phan Thị Yến

 1.  

QLĐTSĐH - ĐBCL

11

Võ Thị Thúy Hà

 1.  

Hành chính QT – Trạm y tế

18

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

 1.  

TCKT

09

Trần Thị Kim Bình

 1.  

Hợp tác Quốc tế - NCKH- TCCB

12

Đinh Thị Biên Thùy

 1.  

Phòng CNTT - Trung tâm TTTV

09

Đoàn Duy Thành

 1.  

Ngoại ngữ

05

Phan Thị Thuận Yến

 1.  

KHXH

13

Nguyễn Trung Kiên

 1.  

Khoa KHCB

14

Dương Kim Tuấn

 1.  

Y học cơ sở - Y học lâm sàng

09

Nguyễn Thị Hiền Lương

 1.  

Trung tâm Xét nghiệm

13

Phan Thị Quỳnh

 1.  

QLHTYT

06

Nguyễn Minh Hoàng

 1.  

QLBV- QLTTB Y tế-QLNL-QLNN-VP Viện ĐTBDCBYT

09

Bùi Thị Mỹ Anh

 1.  

QL Dược – KTYT - TTr-CSYT

07

Phạm Quỳnh Anh

 1.  

SKMT – SKNN

07

Trần Thị Thu Thủy

 1.  

Trung tâm CENPHER

08

Nguyễn Thị Vân

 1.  

Trung tâm Chấn thương-NCKHSK

11

Nguyễn Thị Vân

 1.  

Phòng khám Đa khoa

21

Vũ Thị Phương