TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học từ trình độ cao đẳng năm 2020

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh đại học liên thông ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng năm 2020. 

1. Đối tượng tuyển sinh

- Người đã tốt nghiệp trình độ Cao đẳng một trong các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học dự phòng.

2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo  :  Vừa làm vừa học

- Ngành                      :  Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (mã ngành: 7720601)

- Thời gian thiết kế   :  2 năm, học tập trung 02 kỳ/01 năm

Chi tiết xem  TẠI ĐÂY

Share