TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

TIN TỨC SỰ KIỆN

Trung tâm xét nghiệm Trường Đại học Y tế công cộng hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đợt 1 cho 250 đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng, ngày 18/1, thực hiện kế hoạch của Tiểu ban Y tế về công tác y tế phục vụ Đại hội lần

Hội thảo khoa học " Thích ứng với Biến đổi khí hậu"

Từ ngày 22-23/12/2020, tại Trường Đại học Y tế công cộng đã chính thức diễn ra Hội thảo khoa học “Thích ứng với Biến đổi khí hậu”- Hội thảo  là một hoạt động trong khuôn