TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Các câu lạc bộ

Bên cạnh việc tạo môi trường thân thiện cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, Trường ĐHYTCC còn tạo ra một môi trường sống, sinh hoạt, giao lưu cởi mở, năng động.

Nhiều câu lạc bộ được thành lập thu hút sự tham gia của sinh viên như: Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ Tin học, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ Nói không với thuốc lá, Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học, Câu lạc bộ Văn – Thể - Mỹ, Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo v.v. Những hoạt động cộng đồng giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn, sống cởi mở, năng động và biết định hướng, trân trọng giá trị của bản thân.

Lễ ra mắt CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Các thành viên trong CLB Văn - thể  - mỹ

Ảnh: Thành viên Câu lạc bộ “Nói không với thuốc lá”

Ảnh: Thành viên CLB "Hiến máu nhân đạo"