TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

TIN TỨC SỰ KIỆN

Bộ Y tế triển khai chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế Việt Nam

Ngày 17/04/2018 tại Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế Việt

Đầm ấm Tết Lào Bunpimay tại Trường Đại học Y tế công cộng

Ngày 13/04/2018, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức chúc mừng Tết Lào Bunpimay ch

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Y tế công cộng và Cao đẳng Y Hà Đông

Ngày 06/04/2017, tại Trường Cao Đẳng Y Hà Đông, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận (MOU) giữa Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) và Trường Cao đẳng Y Hà Đông (CĐY HĐ).