TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

TIN TỨC SỰ KIỆN

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (Hạng II) tại Hà Nội

Sáng ngày 03/06/2019, tại Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (hạng II) cho các bác s

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (hạng II) tại Sở Y tế Ninh Bình

Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế công nhận là đơn vị có đủ điều kiện được đào tạo bốn chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn

Điểm mới cần lưu ý khi thi Chứng chỉ Tin học

Hiện nay Chứng chỉ Tin học, kĩ năng Tin học của mỗi người rất quan trọng. Tuy nhiên, Chứng chỉ Tin học nào được công nhận và có giá trị sử dụng thì nhiều người chưa nắm rõ.