TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

TIN TỨC SỰ KIỆN

Điểm mới cần lưu ý khi thi Chứng chỉ Tin học

Hiện nay Chứng chỉ Tin học, kĩ năng Tin học của mỗi người rất quan trọng. Tuy nhiên, Chứng chỉ Tin học nào được công nhận và có giá trị sử dụng thì nhiều người chưa nắm rõ.

Danh sách dự kiến Hội đồng chức danh GS/PGS cấp cơ sở trường Đại học Y tế công cộng năm 2019

Hội đồng dự kiến thành lập với 9 thành viên là GS/PGS có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực Y tế công cộng.

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư nhà nước ban hành Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2019