TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chương trình công tác của Ban Giám hiệu từ 04 - 10/11

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪ 04 - 10/11/2013

         

Thứ,ngày

 

Sáng

Chiều

Thứ 2
ngày 04/11

HT. Hà

- 8h30: Họp Đảng ủy - Ban Giám hiệu

- 14h00: Họp với Phòng TCCB - HTQT
- 15h00: Họp dự án ADB

PHT. Hương

- 8h30: Họp Đảng ủy - Ban Giám hiệu
- 10h30: Họp với Phòng Sau ĐH

- Đi công tác tại Đồng Tháp

PHT. Bích

- 8h30: Họp Đảng ủy - Ban Giám hiệu

- Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- 8h30: Họp Đảng ủy - Ban Giám hiệu

- Làm việc tại Trường

Thứ 3
ngày 05/11

HT. Hà

- 8h00: Đại học Nông nghiệp Hà Nội

- Làm việc tại Trường

PHT. Hương

- Đi công tác tại Đồng Tháp

- Đi công tác tại Đồng Tháp

PHT. Bích

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 4
ngày 06/11

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Hương

- Khai mạc và giảng lớp SĐH (dự án CDC)

- Giảng lớp SĐH (dự án CDC)

PHT. Bích

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 5
ngày 07/11

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Hương

- Làm việc với Cục QL Dược (dự kiến)

- Họp các nhóm xây dựng case study

PHT. Bích

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 6
ngày 08/11

HT. Hà

- Làm việc với Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (dự kiến).

- Làm việc tại Trường

13h30: Toàn thể Ban giám hiệu họp giao ban tại tầng7

PHT. Hương

- Giảng lớp SĐH (CDC)

- Bế giảng lớp SĐH (CDC)

PHT. Bích

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 7
ngày 09/11

 

 

 

Chủ nhật
ngày 10/11