TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội đồng trường- Trường Đại học Y tế công cộng

1

GS.TS. Bùi Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ tịch Hội đồng trường

2

ThS. Trần Ninh Giang, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Y tế công cộng

 Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng trường

3

GS.TS Hoàng Văn Minh, giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng

Thành viên

4

PGS.TS. Lã Ngọc Quang, giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng 

Thành viên

5

PGS. TS. Lê Thị Thanh Hương, giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng 

Thành viên

6

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà, giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng

Thành viên

7

TS Lê Thị Vui, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Hành vi, Trường Đại học Y tế công cộng

Thành viên

8

TS. Bùi Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm, Trường Đại học Y tế công cộng

Thành viên

9

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp, Trường Đại học Y tế công cộng

Thành viên

10

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhã, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trường Đại học Y tế công cộng

Thành viên

11

Ông Lê Trần Trung HIếu, sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng

 Thành viên

12

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

Thành viên

13

TS. BS. Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Thành viên

14

ThS. Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

15

PGS.TS. Hà Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

16

TS. BS. Đỗ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

Thành viên

17

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng ban Thời sự Chính trị, Báo Sức khỏe và Đời sống

Thành viên