TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Thời gian: Thứ Ba, ngày 05 tháng 9 năm 2017.

Địa điểm: Tại Trường Đại học Y tế Công cộng, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thành phần: Đoàn chuyên gia ĐGN; Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội Các trường ĐHCĐ Việt Nam, các quan sát viên; Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Y tế Công cộng và đại điện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, các tổ chức đoàn thể của Nhà trường, đại diện giảng viên, sinh viên và khách mời.

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

10h00 - 10h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC

10h10 - 10h20

Công bố Quyết định

thành lập Đoàn đánh giá ngoài

CVP Trung tâm KĐCLGD-Hiệp hội CTĐHCĐVN

10h20 - 10h30

Phát biểu khai mạc của

Giám đốc Trung tâm KĐCLGD,

Hiệp hội CTĐHCĐVN

Giám đốc Trung tâm KĐCLGD

10h30 - 10h40

Phát biểu của Lãnh đạo

Cục KHCN&ĐT - Bộ Y tế

TS. Nguyễn Minh Lợi –

Phó cục trưởng Cục KHCN&ĐT - Bộ Y tế

10h40 - 11h20

Trình bày tổng quan

về Trường Đại học Y tế Công cộng

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng

11h20 - 11h30

Chụp ảnh lưu niệm

Đoàn ĐGN, TT KĐCLGD,

Tr. ĐH Y tế Công cộng &Khách mời