TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường ĐHYTCC tuyển dụng Giảng viên Bộ môn: Tổ chức Hệ thống Y tế; Công tác xã hội; An toàn thực phẩm; Sức khỏe môi trường; Sức khỏe an toàn nghề nghiệp, Khoa Y học cơ sở.

[ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ]

 

Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

 

1. Vị trí, số lượng:

 • 01 Giảng viên Bộ môn Tổ chức Hệ thống Y tế, Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế;
 • 01 Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Khoa học xã hội, Hành vi và Giáo dục sức khỏe.
 • 01 - Giảng viên Khoa Y học cơ sở;
 • 01 - Giảng viên Bộ môn An toàn thực phẩm, Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp;
 • 01 - Giảng viên Bộ môn Sức khỏe môi trường, Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp
 • 01 - Giảng viên Bộ môn Sức khỏe - An toàn nghề nghiệp, Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp.

2. Điều kiện tiêu chuẩn

2.1 Điều kiện chung:

- Là công dân Việt Nam, có sức khỏe tốt, tuổi đời không quá 40 tuổi.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu áp lực công việc.

- Có khả năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể và mô tả công việc:

​a. Giảng viên Bộ môn Tổ chức Hệ thống Y tế

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Y tế công cộng.
 •  Yêu cầu: 

+ Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

+ Trình độ Tin học: Tin học văn phòng và một số phần mềm cơ bản trong nghiên cứu.

+ Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực y tế.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình.

+ Tính cam kết, ổn định.

* Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực quản lý y tế, Tổ chức hệ thống y tế.

 • Mô tả công việc:

- Điều phối và giảng dạy các môn học thuộc Bộ môn Quản lý Hệ thống y tế (Quản lý Y tế, Tổ chức Hệ thống y tế, Lập kế hoạch y tế, lãnh đạo và quản lý.

- Tham gia nghiên cứu khoa học.

- Làm công tác Giáo vụ, điều phối môn học.

- Các hoạt động khác của Bộ môn, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế và của Trường.

- Có định hướng học tập, nâng cao trình độ.

b. Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội hoặc có nghiên cứu về công tác xã hội.
 • Yêu cầu:

+ Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

+ Trình độ Tin học: Tin học văn phòng và một số phần mềm cơ bản trong nghiên cứu.

+ Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực công tác xã hội.

+ Có kỹ năng viết đề xuất dự án, phân tích và viết báo cáo.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình.

+ Tính cam kết, ổn định

* Ưu tiên: Nam giới.

 • Mô tả công việc:

- Tham gia giảng dạy và điều phối các môn học trong chương trình cử nhân Công tác xã hội.

- Tham gia hướng dẫn thực hành và thực tập cho sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội.

- Tham gia xây dựng tài liệu chuyên sâu về “Công tác xã hội trong y tế”.

- Tham gia nghiên cứu khoa học về “Công tác xã hội trong y tế”.

- Tổ chức các sự kiện (Hội thảo, tập huấn…) để phát triển chương trình cử nhân Công tác xã hội của Nhà trường và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ cho trẻ rối loạn tâm thần.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông và tổ chức các hoạt động truyền thông về cung cấp dịch vụ cho trẻ rối loạn tâm thần tại Phòng khám tư vấn tâm lý lâm sàng.

- Thiết lập mạng lưới các trường mầm non, liên cấp tham gia phối hợp cung cấp dịch vụ cho trẻ rối loạn tâm thần.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Khoa, Bộ môn và Ban Giám hiệu.

c. Giảng viên Khoa Y học cơ sở

 • Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên khối ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng.
 • Yêu cầu:

+ Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

+ Trình độ Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm cơ bản trong nghiên cứu.

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Đại học, cao đẳng.

+ Có kinh nghiệm làm việc từ 01 trở lên trong lĩnh vực liên quan.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình.

+ Tính cam kết, ổn định

* Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế, Y học dự phòng và Y tế công cộng.

 • Mô tả công việc:

- Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Y học cơ sở.

- Nghiên cứu khoa học.

- Làm công tác giáo vụ, điều phối môn học.

- Các hoạt động khác của Nhà trường, Khoa.

- Có định hướng học tập, nâng cao trình độ.

d. Giảng viên Bộ môn An toàn thực phẩm

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.
 • Yêu cầu:

+ Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

+ Trình độ Tin học: Tin học văn phòng và một số phần mềm cơ bản trong nghiên cứu.

+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên ĐH, CĐ.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực xét nghiệm dinh dưỡng, An toàn thực phẩm.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình.

+ Tính cam kết, ổn định

 • Mô tả công việc:

- Tham gia giảng dạy và đào tạo các môn học trong chương trình đào tạo cử nhân Dinh dưỡng, cử nhân Y tế công cộng, cử nhân Công tác xã hội, cử nhân Xét nghiệm y học.

- Tham gia phát triển các chương trình đào tạo về mảng xét nghiệm dinh dưỡng - an toàn thực phẩm.

- Tham gia các công việc khác của Bộ môn, Khoa và Nhà trường.

e. Giảng viên Bộ môn Sức khỏe môi trường

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Môi trường.
 • Yêu cầu:

+ Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

+ Trình độ Tin học: Tin học văn phòng và một số phần mềm cơ bản trong nghiên cứu.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên ĐH, CĐ.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực sức khỏe môi trường và nghề nghiệp.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình.

+ Tính cam kết, ổn định.

 • Mô tả công việc:

- Tham gia giảng dạy và đào tạo các môn học trong chương trình đào tạo cử nhân Dinh dưỡng, cử nhân Y tế công cộng, cử nhân Công tác xã hội, cử nhân Xét nghiệm y học.

- Tham gia phát triển các chương trình đào tạo về liên quan tới Sức khỏe môi trường, Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

- Tham gia các công việc khác của Bộ môn, Khoa và Nhà trường.

f. Giảng viên Bộ môn Sức khỏe - An toàn nghề nghiệp

 • Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên khối ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng.
 • Yêu cầu:

+ Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

+ Trình độ Tin học: Tin học văn phòng và một số phần mềm cơ bản trong nghiên cứu.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên ĐH, CĐ.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực sức khỏe môi trường và nghề nghiệp. Khám/phát hiện bệnh nghề nghiệp.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình.

+ Tính cam kết, ổn định

* Ưu tiên: Ứng viên có trình độ sau đại học.

 • Mô tả công việc:

- Tham gia giảng dạy và đào tạo các môn học trong chương trình đào tạo cử nhân Dinh dưỡng, cử nhân Y tế công cộng, cử nhân Công tác xã hội, cử nhân Xét nghiệm y học.

- Tham gia phát triển các chương trình đào tạo về liên quan tới Sức khỏe môi trường, Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, Phòng chống thảm họa.

- Tham gia các mảng dinh dưỡng, sức khỏe trường học, y tế lao động, sức khỏe môi trường và dịch vụ khám/phát hiện Bệnh nghề nghiệp.

- Tham gia các công việc khác của Bộ môn, Khoa và Nhà trường.

3. Hình thức hợp đồng dự kiến giao kết

-  Hợp đồng lao động (căn cứ Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn)

-  Mức lương: thỏa thuận.

 

4. Quyền lợi, cơ hội

-  Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Pháp luật và phúc lợi khác theo quy định của Trường.

-  Có cơ hội tham quan, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

 

5. Hình thức tuyển dụng

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ

Chỉ liên hệ mời phỏng vấn những ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau vòng sơ tuyển hồ sơ (liên hệ mời phỏng vấn qua email đã đăng ký).

 - Vòng 2: Phỏng vấn

Kết quả phỏng vấn của tất cả ứng viên được niêm yết công khai tại Bảng tin của Trường Đại học Y tế công cộng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ sau ngày tổ chức phỏng vấn. Những ứng viên được Hội đồng nhất trí tuyển dụng sẽ được liên hệ trực tiếp để thông báo thời gian nhận việc hoặc hẹn lịch tham gia vòng giảng thử tại Trường.

- Vòng 3: Giảng thử

 • Ứng viên đạt yêu cầu sau vòng phỏng vấn nếu chưa có kinh nghiệm giảng dạy sẽ được yêu cầu tham gia vòng giảng thử để đánh giá, xét chọn.
 • Những ứng viên được Hội đồng nhất trí tuyển dụng sẽ được liên hệ trực tiếp để thông báo thời gian nhận việc tại Trường.

 

6. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (Mẫu kèm theo);

- Sơ yếu lí lịch (theo mẫu hồ sơ xin việc, có dán ảnh, đóng dấu xác nhận);

- Bản photo các bằng cấp, chứng chỉ và bảng điểm quá trình học tập (văn bằng gốc được yêu cầu cung cấp tại vòng phỏng vấn).

- Giấy khám sức khỏe do đơn vị y tế cấp Huyện trở lên cấp.

*Các tài liệu hồ sơ đầy đủ như yêu cầu được đựng trong túi hồ sơ xin việc, bìa hồ sơ có ghi rõ các thông tin cá nhân, số điện thoại liên lạc và email của ứng viên.

 

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/3/2019 (trong giờ hành chính). Thời hạn nhận hồ sơ có thể thay đổi tùy theo số lượng hồ sơ ứng viên đến nộp.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng A212, Tầng 2 Nhà A), Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Email: tccb@huph.edu.vn

Điện thoại: 024-62662384      Website: www.huph.edu.vn

 

 

Lưu ý:

- Người có nhu cầu xin trả lại hồ sơ dự tuyển phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày thông báo kết quả;

- Các thông tin trong hồ sơ dự tuyển không trùng khớp với hồ sơ gốc khi được yêu cầu cung cấp đối chiếu, thì kết quả tuyển dụng của ứng viên sẽ bị hủy bỏ theo quy định./.

Share