TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo công khai danh sách thí sinh có đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 và lịch triệu tập thí sinh dự tuyển

Trường Đại học Y tế công cộng công khai các danh sách và thông báo về kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo của kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

  1. Tổng hợp kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021TẠI ĐÂY
  2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự vòng 2 TẠI ĐÂY
  3. Thông báo lịch tập trung phổ biến nội dung ôn tập, quy chế xét tuyển, nhận thẻ dự tuyển và lịch phỏng vấn xét tuyển TẠI ĐÂY
  4. Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập TẠI ĐÂY
  5. Toàn văn các văn bản theo danh mục Tài liệu ôn tập TẠI ĐÂY

Trân trọng./.

Share