TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trung tâm Xét nghiệm - Trường Đại học Y tế công cộng đạt Chứng chỉ công nhận ISO 17025

Ngày 31/03/2017 vừa qua Trung tâm Xét nghiệm - Trường Đại học Y tế công cộng đã chính thức được Văn phòng công nhận chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Chứng chỉ công nhận ISO 17025 trong lĩnh vực Hóa, Sinh với số VILAS 1008. Theo đó, Trung tâm Xét nghiệm đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ Xét nghiệm  nước (bao gồm nước ăn uống, nước sinh hoạt, nước uống đóng chai) và thực phẩm theo các Quy chuẩn hiện hành.

Trước đó, Trung tâm Xét nghiệm cũng đã được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 248 kỹ thuật xét nghiệm Y học trong khám chữa bệnh theo Quyết định số 5890/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các dịch vụ xét nghiệm trong lĩnh vực này bao gồm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe tổng quát, xét nghiệm tầm soát các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường, tim mạch… và xét nghiệm các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

Ảnh: Chứng chỉ công nhận ISO17025 của Trung tâm Xét nghiệm - Trường Đại học Y tế công cộng

Trung tâm xét nghiệm thuộc Trường Đại học Y tế công cộng được thành lập theo QĐ số 2926/QĐ-BYT ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trung tâm có hệ thống phòng thí nghiệm được thiết kế mới, theo chuẩn quốc tế cùng các trang thiết bị, máy móc hiện đại và  đồng bộ từ nguồn đầu tư 7 triệu USD của quỹ AP.

Ảnh: Phòng xét nghiệm nước - thực phẩm đạt chuẩn ISO17025 của Trung tâm Xét nghiệm (Trường ĐHYTCC)

Trung tâm cũng có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản ở trong nước và quốc tế. Đây là cơ sở đảm bảo chất lượng cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, và các dịch vụ xét nghiệm của Trung tâm. Hiện nay, Trung tâm đang triển khai cung cấp dịch vụ xét nghiệm cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Xét nghiệm Y học,  Xét nghiệm An toàn thực phẩm và môi trường.

Ảnh: Phòng xét nghiệm Y học của Trung tâm Xét nghiệm (Trường ĐHYTCC)

Việc đạt được chứng chỉ công nhận ISO 17025 của Trung tâm Xét nghiệm (Trường ĐHYTCC) là bằng chứng cho thấy Trung tâm xét nghiệm đã đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn cho các dịch vụ xét nghiệm mà Trung tâm đang triển khai.

(BT)

 

 

Share