TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng trường

Thân gửi các đồng nghiệp, các em học viên, sinh viên và bạn bè quốc tế !

Được thành lập từ năm 2001 với một chuyên ngành còn khá mới mẻ - Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng luôn theo đuổi và kiên định với các mục tiêu hướng đến đảm bảo chất lượng, tính chuyên nghiệp cao,  đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội; tăng cường minh bạch; và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Mục tiêu cuối cùng nhà trường muốn mang đến cho xã hội là đào tạo được nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, tâm huyết, đủ năng lực và bản lĩnh, đóng góp hiệu quả cho sự bền vững của mạng lưới Y tế công cộng và hệ thống y tế tại Việt Nam.

Hiện tại, Nhà trường đang triển khai 19 chương trình đào tạo từ đại học đến sau đại học (11 chương trình đào tạo cử nhân, 4 chương trình đào tạo thạc sĩ, chương trình đào tạo Tiến sĩ, 1 chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I và 1 chương trình đào tạo chuyên khoa cấp II). Đến nay, Trường đã có 17 khóa Cử nhân chính quy Y tế công cộng với 2018 sinh viên tốt nghiệp, 5 khóa Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học với 225 sinh viên đã tốt nghiệp, 2 khóa Cử nhân Dinh Dưỡng với 85 sinh viên đã tốt nghiệp, 2 khóa Cử nhân Công tác xã hội với 38 sinh viên đã tốt nghiệp. Cùng với 24 khóa Cao học YTCC, 13 khóa Cao học Quản lý bệnh viện, 1 khóa Cao học Kỹ thuật xét nghiệm y học, 40 khóa Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng, 7 khóa Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế đã tốt nghiệp góp phần bổ sung nhân lực cho hệ thống y tế của Việt Nam. Nhà trường cũng đã và đang thực hiện nhiều nghiên cứu, nhằm cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách về phòng chống thuốc lá, tai nạn thương tích v.v ở Việt Nam. 

Tôi hy vọng, trang web của Trường Đại học Y tế công cộng không chỉ là nơi cung cấp thông tin phong phú cho công chúng về các hoạt động của Nhà trường mà còn là người bạn đồng hành thân thiện, hữu ích đối với tất cả mọi người, là cầu nối giữa Nhà trường với các đối tác trong nước và quốc tế, với cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của Trường và cộng đồng, xã hội. 

 

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường – GS.TS. Bùi Thị Thu Hà