TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Sơ đồ tổ chức

 • BCH Đảng bộ trường
 • Hội đồng trường
 • Ban Giám hiệu
 • Các tổ chức đoàn thể
 • Công đoàn
 • Đoàn thanh niên
 • Cựu sinh viên
 • Các phòng chức năng
 • Phòng Quản lý Đào tạo
 • Phòng Công tác học viên, sinh viên
 • Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Phòng Quản trị- Công nghệ
 • Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
 • Các khoa, Bộ môn, Viện
 • Khoa Y học cơ sở
 • Khoa các Khoa học cơ bản
 • Khoa Khoa học xã hội và Hành vi
 • Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp
 • Khoa Y học Lâm sàng
 • Bộ môn Ngoại ngữ
 • Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế
 • Các trung tâm
 • Trung tâm thông tin thư viện
 • Trung tâm xét nghiệm
 • Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương (CIPPR)
 • Trung tâm Nghiên cứu Y tế công cộng và hệ sinh thái (CENPHER)
 • Trung tâm Nghiên cứu khoa học sức khỏe (CPHS)
 • Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
 • Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học
 • Bệnh viện thực hành- Phòng khám đa khoa