TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trường ĐH Y tế công cộng tổ chức khóa học Quản lý bệnh viện

Trong 5 ngày từ 21/5-25/5/2012, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khóa học ngắn hạn về quản lý bệnh viện. Tham dự khóa học là lãnh đạo các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh, trung ương.

 

 

Giảng viên của khóa học là các Tiến sĩ, Thạc sĩ đến từ bộ môn Quản lý bệnh viện của Trường ĐHYTCC. Khóa học được các giảng viên áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực như: thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

 

 

 

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ giải thích được các khái niệm về bệnh viện, phân loại bệnh viện và các nội dung của quản lý bệnh viện; Giải thích được khái niệm quản lý chiến lược và các bước lập và thực hiện kế hoạch chiến lược. Bên cạnh đó, khóa học cũng giúp học viên áp dụng được các bước của lập kế hoạch hoạt động bệnh viện trong việc xây dựng một kế hoạch năm của bệnh viện.

 

(BT)

           


 

 

Share