TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Bộ Y tế tổng kết đánh giá công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010

           Sáng ngày 27/01/2010, tại bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010. Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Quốc Triệu đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm vừa qua là một năm khó khăn đối với ngành y tế đặc biệt là các vấn đề khống chế, giải quyết các dịch bệnh, sự quá tải và chất lượng của hệ thống khám chữa bệnh, các vấn đề về y tế cơ sở, công tác bảo hiểm y tế, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và giải quyết và khắc phục hậu quả của thiên tai lũ lụt... Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự tham gia của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện được các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Quốc Triệu phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2009 lần đầu tiên trong nhiều năm qua ngành Y tế đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 4/4 chỉ tiêu Quốc hội giao và 15/15 chỉ tiêu Chính phủ giao. Đề án luân phiên cán bộ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ cho tuyến dưới theo Quyết định sô 1816/2008/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 đã đạt được những thành tựu nổi bật trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của tuyến dưới, giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên đồng thời chuyển giao công nghệ kỹ thuật và đào tạo cán bộ tại chỗ cho cán bộ y tế tuyến dưới. Ngay sau khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) được Quốc hội thông qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHYT đồng thời kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Luật BHYT tại các bệnh viện trên toàn quốc. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã có nhiều chuyển biến tích cực, 62 tỉnh, thành phố đã thành lập Chi cục DS-KHHGĐ; tỷ lệ phát triển dân số có xu hướng giảm từ 1,31% năm 2005 xuống còn dưới 1,20% năm 2009 và dự kiến là 1,14% năm 2010. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 20,8% năm 2005 xuống còn 16% năm 2009; chất lượng dân số từng bước được cải thiện cả thể chất, trí tuệ và tinh thần. Công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung triển khai kịp thời và có hiệu quả, đặc biệt đối với đại dịch cúm A/H1N1, hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc, chết và những tác động khác do đại dịch cúm A/H1N1 gây ra. Các loại thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch bệnh đã được mua và dự trữ đầy đủ, cung cấp kịp thời cho các vùng bị dịch bệnh và thiên tai, lũ lụt. Đối với công tác thành lập mới các cơ sở y tế, năm qua, nước ta đã thành lập trường Đại học Y Dược Vinh, trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn (trên cơ sở Trung tâm đào tạo cán bộ y tế Bắc Kạn), trường Đặng Văn Ngữ (trên cơ ở lớp trung cấp trong Viện Sốt rét - Côn trùng, ký sinh trùng Trung ương); thành lập 5 trường Cao đẳng Y tế: Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên, Ninh Bình, Lâm Đồng và thành lập Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm miền Trung và miền Nam. Công tác Dược cũng được ngành y tế quan tâm và đạt những thành tựu đáng khích lệ, cụ thể năm 2009, giá thuốc trên thị trường được bảo đảm ổn định, chỉ số giá đứng thứ 7 trong 10 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Tỷ trọng thuốc sản xuất trong nước đã tăng gần 10% so với năm trước, bảo đảm đủ thuốc cung cấp cho người dân.

 

GS.TS Lê Vũ Anh - Hiệu trưởng trường Đại học YTCC phát biểu tại Hội nghị

Năm 2010 được xác định là năm có nhiều khó khăn đối với Thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng, là năm cuối thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 đã đề ra. Khó khăn và thách thức vẫn còn nhưng với các cơ chế, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước cũng như sự ổn định về chính trị sẽ là điều kiện quan trọng để ngành y tế phát triển cũng như nâng cao hiệu quả , đảm bảo tính bền vững của các thành quả y tế đã đạt được trong thời gian qua. Năm nay, Bộ Y tế quan tâm đặc biệt đến công tác y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác khám chữa bệnh; tổ chức phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ; DS-KHHGĐ và sức khỏe bà mẹ - trẻ em; công tác Dược; ngoài ra, chú trọng đến công tác quản lý nhà nước, kế hoạch, tài chính và mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó tổ chức triển khai Luật BHYT và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật BHYT, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ BHYT để đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, GS. TS Lê Vũ Anh – Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã nêu cao vai trò của công tác y tế dự phòng. Trên thực tế hiện nay, đội ngũ làm công tác y tế dự phòng của nước ta vẫn còn thiếu, trong tương lai chúng ta cần giải quyết những vấn đề sức khoẻ cộng đồng, tiến tới cả xã hội phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì vậy đất nước rất cần một đội ngũ cán bộ giỏi về y tế công cộng. Trường ĐHYTCC với vai trò là trường đào tạo nguồn nhân lực y tế, đã và sẽ đầu tư nhiều hơn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ y tế cộng cộng đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian nghe báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực và thảo luận về: công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; công tác khám, chữa bệnh: chống quá tải bệnh viện; triển khai Luật bảo hiểm y tế; triển khai thực hiện trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu y tế quốc gia; công tác Dược...

 

(Biên Thùy)

Share