TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Contact Information

Faculty of Basic Medicine

Hanoi University of Public Health, 1A Duc Thang Road, Duc Thang Ward, North Tu Liem district, Hanoi, Vietnam

4th floor, Building A

 

Tel: 024 6266 2347

Email:   Khoayhcs@huph.edu.vn