TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Mở mã ngành Khoa học dữ liệu tại Trường Đại học Y tế công cộng

Ngành y tế đang có những bước chuyển mình với cuộc sống số vô cùng mạnh mẽ, cùng với xu hướng phát triển công nghệ chung của toàn xã hội.

Việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số y tế cho thấy nhu cầu cấp thiết phải có các cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin (CNTT) và am hiểu về hệ thống y tế. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có bất kỳ một cơ sở nào đào tạo về lĩnh vực này ở cả bậc đại học và sau đại học.

Trường Đại học Y tế công cộng có thế mạnh đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của hệ thống y tế và xã hội, đặc biệt là đào tạo tập trung vào kỹ năng thực hành. Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học dữ liệu tại đây được thiết kế trong 4 năm học, với 130 tin chỉ, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và toàn diện về hệ thống y tế với sự tập trung rất mạnh vào các kỹ năng CNTT phù hợp với ngành y tế.

Chương trình đào tạo sẽ góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực phù hợp cho sự phát triển của hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số y tế hiện nay.

Tham khảo thêm tại: https://ehealthvietnamsummit.com/tang-cuong-thuc-day-so...

------------------------

Tuyển sinh Cử nhân Khoa học dữ liệu

Hình thức: Đại học chính quy

Khối tuyển sinh: A00- A01- A02- B00- D07

Share