TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Khóa học “Ðánh giá nguy cơ cho một sức khỏe” (One Health Risk Assessment), 3-7.6.2013

Từ ngày 3-7 tháng 6 nãm 2013, Trường Ðại học Y tế công cộng và Mạng lưới một sức khỏe Ðông Nam Á (SEAOHUN) tổ chức khóa học ngắn hạn Ðánh giá nguy cơ cho Một sức khỏe tại Hà Nội. Khóa học tập trung 28 người tham gia từ 4 quốc gia TháiLan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, hầu hết là các giảng viên của các khoa Y tế công cộng, Thú y, Ðiều dưỡng và Y học nhiệt đới của các trường đại học và Bộ Y tế.

 

Ảnh: Học viên tại khóa học Đánh giá nguy cơ ngày 3-7.6 tại khách sạn Sunway, HàNội

Trong một tuần làm việc, các chủ đề đã được đề cập là: khái niệm Đánh giá nguy cơ (ÐGNC), các khung ÐGNC đặc biệt của Tổ chức Sức khỏe Động vật thế giới (OIE),Tổ chức CODEX và trong phương pháp Đánh giá Nguy cơ vi sinh vật (QMRA), áp dụng ÐGNC trong hai trường hợp cụ thể là quản lý an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng nước. Khóa học tập trung vào nhiều thảo luận theo cách tiếp cận dạy học tích cực dựa trên tình huống (Scenario Based Learning - SBL và Problem Based Learning –PBL) cũng như đi thực địa tại BắcNinh để tìm hiểu thực tế vấn đề an toàn thựcphẩm ‘từ trang trại đến bàn ăn’. Cuối cùng các nhóm trình bày nghiên cứu trường hợp áp dụng ÐGNC của mình.Triển vọng của khóa học này là các khóa học chuyên sâu và các nghiên cứu về ÐGNC sẽ được phát triển ở 4 nước tham gia.

Ba giảng viên của khóa học là TS.  Christine L. Rioux, Khoa Y tế công cộng và Y học quần thể của Ðại học Tufts tại Boston, Massachusetts, Mỹ; TS Fernando Sampedro, Trung tâm Sức khỏe động vật và an toàn thực phẩm, Ðại học Minnesota, Mỹ và TS Nguyễn Việt Hùng, Trung tâm Nghiên cứu Y  tế công cộng và Sinh thái, Ðại học Y tế công cộng. Khóa học được hỗ trợ của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID thông qua chương trình RESPOND/EPT.

Thông tin chi tiết và tài liệu của khóa học có thể tham khảo thêm tại: http://cenpher.huph.edu.vn/english/

Share