TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Khóa học Quản lý trang thiết bị y tế và Cơ sở hạ tầng bệnh viện

Trong 5 ngày từ 28/5-01/6/2012, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức khóa học Quản lý trang thiết bị y tế và Cơ sở hạ tầng bệnh viện. Đây là một trong rất nhiều khóa học ngắn hạn của Trường ĐHYTCC mở ra hàng năm nhằm cung cấp kiến thức cho cán bộ công tác trong ngành y tế.

 

 

 

Giảng viên và học viên của khóa học

 

Khóa học đã thu hút 15 học viên đến từ các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương. Giảng viên của Khóa học là các Thạc sĩ đến từ Trường ĐHYTCC và giảng viên mời giảng từ các bệnh viện. Sau khi học xong khóa học này, học viên có khả năng: Đánh giá được thực trạng quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tại bệnh viện; Đánh giá và áp dụng được qui trình mua sắm trang thiết bị y tế và chu trình quản lí trang thiết bị y tế; Trình bày được thực trạng và tầm quan trọng của quản lí chất thải y tế; Vận dụng được các quy chế hiện hành về quản lí cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và chất thải bệnh viện để giải quyết những vấn đề trong thực tế. Trong toàn khóa học có 2 bài kiểm tra và một bài thi hết khóa học. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên trong khóa đều đạt kết quả tốt, điểm trung bình chung học tập cao nhất là 9.1 và thấp nhất là 7.1. Những kiến thức thu hoạch được học viên về có thể áp dụng một cách linh hoạt tại đơn vị của mình.

Cuối khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của Trường ĐHYTCC.

Share