TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội nghị Khoa học & Công nghệ tuổi trẻ trường Đại học Y tế công cộng năm học 2019-2020

Ngày 12/12/2019 Trường Đại học Y tế công cộng long trọng tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghệ tuổi trẻ năm học 2019-2020.

Mọi thông tin chi tiết xem tại đây:https://nckh.huph.edu.vn/vi/node/572

Share