TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2020-2021

Trường Đại học Y tế công cộng xin nhiệt liệt chúc mừng 05 cá nhân đã đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp trong năm học 2020 - 2021. Trong đó, 02 cá nhân đạt cấp Trường, 02 cá nhân đạt cấp Thành phố và 01 cá nhân đạt Sinh viên 5 tốt xuất sắc tiêu biểu cấp Trung ương.

Thành tích đáng tự hào này chính là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong học tập cũng như các hoạt động - phong trào của các bạn sinh viên trong năm học vừa qua.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là hình ảnh sinh viên toàn diện với 5 tiêu chí: “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”. Đây danh hiệu vô cùng cao quý dành cho các bạn sinh viên đạt thành tích xuất sắc của tất cả các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng toàn quốc.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y tế công cộng là đơn vị đồng hành cùng các bạn sinh viên trong triển khai, hỗ trợ sinh viên phấn đấu để đạt danh hiệu này.

Xin chúc cho các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu nữa trong tương lai.

 

Share